ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2002 Αποκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων Κωνστάντζας Ρουμανίας. Γεωτεχνική προμελέτη προσφοράς (J/V PROODEFTIKI S.A. – GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.r.l.)
1995 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλης Σερρών (ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. – SECIT S.p.A.)
1995 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Ορεστιάδας (ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. – SECIT S.p.A.)
1995 Βιολογικός καθαρισμός ευρύτερης περιοχής πόλης Κοζάνης (ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε. – SECIT S.p.A.)
1994 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πατρών (ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε. – SECIT S.p.A.)
1993 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλης Κέρκυρας στη θέση «Αλυκές» (ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε. – SECIT S.p.A.)
1993 Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων πόλης Ξυλοκάστρου (ΔΩΡΙΚΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΕΓΕΑ Ε.Π.Ε.)
1992 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλης Ζακύνθου (ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε. – SECIT S.p.A. – ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.)
1992 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Θηβών (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)
1990 Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Ρόδου (ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε.)
1988 Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων πόλης Ιωαννίνων (ΤΕΡΝΑ Α.Ε. –ENERGOPOL)
1981 Γεωτεχνική έρευνα κέντρου λυμάτων πρωτευούσης στη Μεταμόρφωση Αττικής (Κ/Ξ DEGREMONT S.A. – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ)