ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

2011- Φράγμα ΑΣΩΠΟΥ Κορινθίας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
2007- Φράγμα ΣΧΟΙΝΑ στη νήσο Κάρπαθο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
2007- Φράγμα ΛΗΘΑΙΟΥ στα Τρίκαλα (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
2007-10 Φράγμα ΣΑΡΑΠΙΟΥ στη νήσο Χίο (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ)
2005-08 Φράγμα ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ στη νήσο Χίο (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ)
2004-07 Φράγμα ΚΟΜΑΡΩΝ στον Έβρο (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)
2000-03 Φράγμα ΣΤΕΝΟΥ στη νήσο Σέριφο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ), ΒΙΝΤΕΟ
2000-01 Φράγμα ΓΡΑΤΙΝΗΣ στη Ροδόπη (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1997-01 Φράγμα ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Νέστου στη Δράμα (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1995-00 Λιμνοδεξαμενή ΑΡΤΖΑΝ – ΑΜΑΤΟΒΟ στο Κιλκίς (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1993-95 Φράγμα ΔΟΞΑ στην Κορινθία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1993-94 Φράγμα ΖΥΦΙΑ στη νήσο Χίο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1990-93 Φράγμα ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ στα Τρίκαλα (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1985-91 Φράγμα ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ στη Δράμα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1983-85 Φράγμα ΣΦΗΚΙΑ στην Ημαθία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1980-83 Φράγμα ΑΣΩΜΑΤΩΝ στην Ημαθία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1979 Αυτοκινητόδρομος HANAQUIN – ΙΡΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ στο Ιράκ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
1969 Επίσημο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων οδοποιίας Δήμου Αθηναίων (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

1990-93 Σήραγγες αποστραγγίσεων και τσιμεντενέσεων Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας Τρικάλων (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1990-93 Σήραγγα Πλακαριές οδού προσπέλασης Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας Τρικάλων (μήκους 570 m) (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1990-93 Σήραγγα Σκορλίγκα της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας (μήκους 1245 m) (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1990-93 Σήραγγα Πριόνια της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας (μήκους 550 m) (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1986 Σήραγγα εκτροπής φράγματος Λευκογείων Δράμας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1983-85 Σήραγγα εκχειλιστή Νο 2, σήραγγες προσαγωγής και εκκενωτής πυθμένα Υ.Η.Ε. Σφηκιάς Ημαθίας (συνολικού μήκους 1230 m) (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
1980-83 Σήραγγες προσαγωγής, φυγής και υπόγειο εργοστάσιο Υ.Η.Ε. Ασωμάτων Ημαθίας (συνολικού μήκους 650 m) (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)