ΣΗΡΑΓΓΕΣ

1999-2001 Σήραγγα Νέου Παντελεήμονα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
1999 Μελέτη εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης του κατακόρυφου φρέατος του υδραγωγείου Ευήνου (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)