ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1995 Ευρεία παράκαμψη Πατρών, Τμήμα Κ4 – Κ5 (Γλαύκος – Γηροκομείο), Ειδική μελέτη διέλευσης οδού από περιοχή παλαιού χώρου διάθεσης απορριμμάτων (ΘΟΛΟΣ Α.Ε.)
1995 Γεωτεχνική, γεωλογική και γεωχημική έρευνα και μελέτη των κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση του γειτνιάζοντος σκουπιδότοπου Ν. Χίου επί της λεκάνης απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρι (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1994 Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Πατρέων. Επικάλυψη δυτικού ρέματος (ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. – ENVITEC O.E.)
1993 Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
1993 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παλαιού χώρου απόθεσης απορριμμάτων στη Μάνδρα Αττικής (ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.)
1992 Χ.Υ.Τ.Α. Ζακύνθου στη θέση Βύθακας Βασιλικού. Γεωτεχνική – γεωλογική μελέτη. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
1992 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη θέση Κοκκινοχώρι της Κοινότητας Νυμφόπετρας Θεσσαλονίκης (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
1992 Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) στην τοποθεσία Κοκκινοχωρίου της Κοινότητας Νυμφόπετρας Θεσσαλονίκης. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)