ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

2006 Μεταφορά και διανομή νερού λίμνης Κάρλας Θεσσαλίας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)
2006 Επέκταση κεντρικής διώρυγας Πηνειού στην περιοχή Δυτικής Αχαΐας (Ν. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ – Δ. ΚΑΡΚΑΣ “ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.”)
2004 Αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων παράλληλα στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα – Σχηματάρι, τμήμα: Μεταμόρφωση – Βαρυμπόμπη (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
2000 Σωληνωτό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή των αγροκτημάτων Φερρών και Δορίσκου Έβρου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)
1999 Αρδευτικό δίκτυο κεντρικού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
1996 Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη από ανάντη της συμβολής με τον Κηφισό μέχρι τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος στην Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.)
1995 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Σερρών (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
1995 Αγωγός ομβρίων ρέματος Ευπυρίδων στα Άνω Λιόσια Αττικής (ΤΣΑΜΠΡΑΣ Α.Τ.Ε.)
1995 Τμήμα Ι Αρδευτικού δικτύου Φερρών Έβρου (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)
1992 Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)
1991 Αρδευτικό έργο κοινότητας Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.)
1991 Έργα αλυκής Καλλονής νήσου Λέσβου (Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ)
1990 Αρδευτικό δίκτυο Τυχερού Έβρου (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
1990 Αποχέτευση Ναυπλίου Αργολίδας (Ν. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ – Δ. ΚΑΡΚΑΣ “ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.”)
1989-1990 Συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα πεδιάδας Καρδίτσας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)
1989 Αντλιοστάσιο Πριάλας αρδευτικού έργο Μποϊδά – Μαυρή Πρέβεζας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1989 Αντλιοστάσιο λίμνης Βουλκαρίας Αιτωλοακαρνανίας (ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.)
1988 Αρδευτικό δίκτυο Κωπαϊδικού πεδίου Βοιωτίας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)