ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

 • Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων.
  Κατέβασμα αρχείου
 • Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.
  Κατέβασμα αρχείου
 • Αξονοσυμμετρικό Φράγμα Στενού Σερίφου από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα.
  Κατέβασμα αρχείου
 • Το επίχωμα του λιθόρριπου φράγματος με πλάκα σκυροδέματος της Μεσοχώρας.
  Κατέβασμα αρχείου