ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στη διάρκεια των τελευταίων 51 ετών η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 1500 γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες καλύπτοντας όλα τα είδη κατασκευών.

Μερικές από τις μεγαλύτερες συμβάσεις που έχει υπογράψει η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ποιοτικός έλεγχος και υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου στη διάρκεια κατασκευής του έργου “Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24/6/2011 1.205.216,00E
Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών, εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών και αξιολόγηση αυτών στον οδικό άξονα κεντρικής Ελλάδος τμήμα: “Παναγιά – τέλος Α.Κ. Μακρυχωρίου” στα πλαίσια της δημοπράτησης του άξονα αυτού με το σύστημα της παραχώρησης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Α.Π. 26/5/2004 1.040.091,21E
Μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου (Προμελέτες – Οριστικές Μελέτες) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε / Ε.Υ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε. 1/10/2004 745.307,84E
Φράγμα ρέματος Καλύβα Κομάρων Ν. Έβρου. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 30/3/2004 589.973,23E
Εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 811 MWe στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 03/05/2010 296.800,00E


Μερικές από τις κυριότερες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που εκπονήθηκαν από τη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» δίνονται πιο κάτω, παραλείποντας το μεγαλύτερο μέρος των προ της τελευταίας 20-ετίας.

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΓΕΦΥΡΕΣ

ΚΤΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΗΡΑΓΓΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ