ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

2003 Αποστράγγιση, επέκταση πεδίου ελιγμών και επισκευή παλαιού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κρατικού αερολιμένα Ζακύνθου (ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.)
1993 Πρόσθετες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις αεροδρομίου Χρυσουπόλεως (ΚΑΒ – 15Ν) (ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Ε.)
1990 Γεωτεχνική μελέτη διαδρόμου αεροδρομίου Ανδραβίδας (Γ.Ε.Α.)
1980 Εδαφοτεχνική μελέτη αντοχής διαδρόμου αεροδρόμιου Αγχίαλου (Γ.Ε.Α.)
1979 Εδαφοτεχνική έρευνα και μελέτη οδοστρώματος διαδρόμου αεροδρομίου Λήμνου (Γ.Ε.Α.)
1979 Γεωτεχνική έρευνα τροχοδρόμου και διαδρόμου αεροδρομίου Χρυσουπόλεως (Γ.Ε.Α.)
1977 Έλεγχος αντοχής τροχοδρόμου αεροδρομίου Λάρισας (Γ.Ε.Α.)
1974 Υπολογισμός πάχους οδοστρώματος δαπέδων σταθμεύσεως Ολυμπιακής αεροδρόμιου Ελληνικού (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)
1973 Γεωτεχνική έρευνα αεροδρομίου Σύρου (Α.Δ.Κ.)
1972 Εδαφοτεχνική μελέτη αντοχής διαδρόμου αεροδρόμιου Ανδραβίδας (Γ.Ε.Α.)
1972 Γεωτεχνική γνωμάτευση κατά την κατασκευή οδοποιίας στον αερολιμένα Ελληνικού (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)
1972 Εδαφοτεχνική μελέτη αντοχής εδάφους & οδοστρωμάτων αεροδρομίου Λήμνου (Γ.Ε.Α.)
1972 Εδαφοτεχνική μελέτη αντοχής εδάφους & οδοστρωμάτων αεροδρομίου Σούδας (Γ.Ε.Α.)
1971 Εδαφοτεχνική μελέτη αντοχής διαδρόμων Αεροδρομίου Τυμπακίου (Γ.Ε.Α.)
1971 Μελέτη επέκτασης του διαδρόμου του αερολιμένα Κέρκυρας εντός της λίμνης Χαλικιόπουλου (Κ/Ξ ΥΔΡΕΜ Ε.Π.Ε. – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1970 Συμπληρωματική γεωτεχνική μελέτη ευσταθείας του επιχώματος του αεροδρομίου Σάμου (Α.Τ.Ε. Ξ.Ε.Κ.Τ.Ε.)
1969 Γεωτεχνική μελέτη ενισχύσεως οδοστρώματος αεροδρομίου Μίκρας Θεσσαλονίκης (Γ.Ε.Α.)
1968 Εδαφοτεχνική μελέτη ανακατασκευαζομένων και επεκτεινόμενων διαδρόμων 09 – 27 και 13 – 31 αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης (Ε.Τ.Ε. Α.Ε.)