Η ΟΜΑΔΑ

Ρούσσος Γεώργιος
Χημικός μηχανικός, αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1954. Το 1957 προσελήφθη από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τοποθετήθηκε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων στο τμήμα Εδαφομηχανικής. Το 1961 μαζί με τον συνεταίρο του Γιώργο Σεισάκη, που επίσης υπηρετούσε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, ίδρυσαν τη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ». Από τότε ασχολείται συνεχώς με τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, την ερμηνεία και αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, τον ποιοτικό έλεγχο υλικών κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής φραγμάτων.

Αλέξανδρος Γιάγκος
Πολιτικός μηχανικός, αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1986 και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στο γνωστικό πεδίο του πολιτικού μηχανικού με ειδίκευση στην εδαφοδυναμική από το πανεπιστήμιο Princeton των Η.Π.Α το 1990. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής ήταν: «Διδιάστατη διφασική ελαστο-πλαστική σεισμική ανάλυση χωμάτινων φραγμάτων». Προσελήφθη στην εταιρεία το 1991, έγινε εταίρος το 2000 και είναι υπεύθυνος του τμήματος γεωτεχνικών ερευνών και μελετών της εταιρείας.

Στυλιανός Φελέκος
Πολιτικός μηχανικός, αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης το 1985. Προσελήφθη στην εταιρεία το 1989, έγινε εταίρος το 2000 και είναι υπεύθυνος του τμήματος τεχνικών συμβούλων και ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.

Μαρία Φούγια
Πολιτικός μηχανικός, έλαβε πτυχίο B.S από το πανεπιστήμιο του New Haven των Η.Π.Α. το 1984 και πτυχίο Μ.Α. από το Polytechnic Institute of New York των Η.Π.Α. το 1986. Προσελήφθη στην εταιρεία το 1997, έγινε εταίρος το 2003 και ασχολείται με την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών.

Νικόλαος Κεφαλούκος
Πολιτικός μηχανικός, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1986. Προσλήφθηκε στην εταιρεία το 2005 και εργάζεται ως επιτόπου επιβλέπων και υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου υλικών κατασκευής φραγμάτων.

Ρούσσος Πέτρος
Πολιτικός μηχανικός, αποφοίτησε από τη Πολυτεχνική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2013. Προσελήφθη στην εταιρεία το 2012.

Ελευθερία Μούκου
Γεωλόγος, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 1989. Προσελήφθη στην εταιρεία το 1992 και ασχολείται με την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών.

Αναστάσιος Αντωνίου
Γεωλόγος, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1990. Προσελήφθη στην εταιρεία το 1992 και είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και ποιοτικού ελέγχου υλικών κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού. Επίσης επιβλέπει γεωτεχνικές έρευνες.

Κωνσταντίνος Γιαννέλης
Γεωλόγος, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1997. Προσελήφθη στην εταιρεία το 2000 και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και ποιοτικού ελέγχου υλικών κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού. Επίσης επιβλέπει γεωτεχνικές έρευνες.

Ευαγγελία Κέη
Μηχανικός έργων υποδομής, αποφοίτησε από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας το 2003. Προσλήφθηκε στην εταιρεία το 2005 και στελεχώνει το τμήμα υποστήριξής της.

Δημήτρης Μακρής
Μηχανικός γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος, αποφοίτησε από το Τ.Ε.Ι. Κοζάνης το 2010. Ο κ. Μακρής είχε ήδη προσληφθεί στην εταιρεία το 2009 και έκτοτε ασχολείται με την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής.

Νικόλαος Λαφαζανίδης
Τεχνικός εργαστηρίου και επιβλέπων εργοδηγός με εμπειρία 25 ετών και ειδίκευση στον ποιοτικό έλεγχο των υλικών κατασκευής φραγμάτων και την εποπτεία τήρησης οδηγιών κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Χρήστος Τσιάντας
Τεχνικός εργαστηρίου και επιβλέπων εργοδηγός με εμπειρία 20 ετών και ειδίκευση στον ποιοτικό έλεγχο των υλικών κατασκευής φραγμάτων και την εποπτεία τήρησης οδηγιών κατασκευαστικών λεπτομερειών.