Η ΕΤΑΙΡΙΑ


Η πρώτη επίσημη ανάθεση γεωτεχνικής εργασίας
από Δημόσιο Φορέα σε ιδιώτη έγινε στη Γεωτεχνική (10/1961)

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» υπερηφανεύεται πως είναι το πρώτο γραφείο γεωτεχνικών μελετών και το πρώτο εργαστήριο εδαφομηχανικής και δομικών υλικών που εμφανίστηκε στην Ελληνική τεχνική αγορά.

Σε συνέχεια της ίδρυσης της «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» από τους Συμβούλους Μηχανικούς Γιώργο Σεισάκη και Γιώργο Ρούσσο τον Ιούνιο του 1961, οι ίδιοι Σύμβουλοι Μηχανικοί ίδρυσαν το 1965 τη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.».

Από τότε, η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.» ασχολείται συνεχώς με τις γεωτεχνικές έρευνες και το σχεδιασμό θεμελιώσεων και γεωτεχνικών έργων καθώς και με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού.

Ο κ. Γιώργος Ρούσσος διευθύνει την εταιρεία από την ίδρυσή της, ενώ το Μάρτιο του 2000 απέκτησαν εταιρική συμμετοχή τα παλαιά στελέχη της εταιρείας Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, και Στυλιανός Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός.

Το γεωτεχνικό δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης τους Πολιτικούς Μηχανικούς Μαρία Φούγια, M.Sc., Νικόλαο Κεφαλούκο και Στέλλα Τζελαΐδου, M.Sc., πέντε τεχνικούς γεωλόγους, δύο σχεδιαστές CAD και τρεις εργαστηριακούς εργοδηγούς με πολυετή εμπειρία στην επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών και στην εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών.

Η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» διαθέτει μελετητικό πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) και Α’ τάξης στις κατηγορίες 8 (στατικές μελέτες),13 (υδραυλικές μελέτες) και 27 (περιβαλλοντικές μελέτες).

Η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 στους τομείς:

  • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
  • Εργαστήριο εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής
  • Εργαστήριο υλικών οδών και οδοστρωμάτων
  • Εργαστήριο σκυροδέματος και ασφαλτικών υλικών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός από την εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών στην ξηρά και στη θάλασσα, η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» εξειδικεύεται στο σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων και θεμελιώσεων κάθε είδους έργων, όπως αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων, κτιρίων, τοίχων αντιστήριξης, σηράγγων, διωρύγων, αεροδρομίων, ανασχέσεων κατολισθήσεων, επιχωμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κλπ. Επιπλέον, η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατά την κατασκευή φραγμάτων και εκτελεί επιτόπου ποιοτικό έλεγχο των υλικών κατασκευής τους, εγκαθιστώντας και λειτουργώντας πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια εδαφομηχανικής και υλικών κατασκευής.

Αυτήν την περίοδο, η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» παρέχει τέτοιες υπηρεσίες συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής τριών φραγμάτων (Ληθαίου Τρικάλων, Σχοινά Καρπάθου και Ασωπού Κορινθίας), ενώ στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» έχει παράσχει ανάλογες υπηρεσίες κατά την κατασκευή περισσότερων από 20 φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων φραγμάτων της Δ.Ε.Η. στα Ασώματα, στη Σφηκιά, στη Μεσοχώρα, στην Πλατανόβρυση και στη Γρατινή.


Από τα 78 μεγάλα φράγματα ύψους μεγαλύτερο από 30m ή μεγάλους ταμιευτήρες όγκου ύδατος μεγαλύτερου από 3 εκ. m³ που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα, η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΠΕ έχει παράσχει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου ή ποιοτικού ελέγχου και τεχνικού συμβούλου στα 15 (ποσοστά 19.2%).