ΦΡΑΓΜΑΤΑ

2008-2011 Φράγμα Πετρένια στη Χαλκιδική (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
2004 Φράγμα Νεστορίου στην Καστοριά (Ν. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ – Δ. ΚΑΡΚΑΣ “ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.”)
2004 Φράγμα Καμαρών στη νήσο Σίφνο Κυκλάδων (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
2003 Φράγμα Κομποτίου στην Άρτα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1997 Φράγμα Κομάρων στον Έβρο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1995 Φράγμα Καλαμίου στην Κρήτη (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1995 Φράγμα Κόρης Γεφύρι στη νήσο Χίο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1994 Φράγμα Τροπαιούχου στη Φλώρινα (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
1994 Φράγματα Λάρδου και Σορώνης στη νήσο Ρόδο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
1993 Φράγμα Λουτρού στην Αλεξανδρούπολη Έβρου (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
1991 Φράγμα Κρητηνίας στη νήσο Ρόδο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)