ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Το 1991 η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» σε κοινοπραξία με τη “GEOCEAN S.A.” εκτέλεσε τη γεωτεχνική έρευνα στη θάλασσα και το σχετικό πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών για τη δημοπράτηση του έργου της γέφυρας «Ρίου – Αντιρρίου» του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων.